HET ONTSTAAN VAN Boxing Gym ABOV AMSTERDAM

Ome Piet was in 1936 kampioen van Nederland in het zwaargewicht en was uitgenodigd voor de selectie van de Olympische spelen van Berlijn. Ome Piet trok zich terug omdat hij niet in Hitler Duitsland aan sportwedstrijden wilde deelnemen.

In 1952 richtte Ome Piet ter Meulen zijn boksschool, “boksschool ter Meulen” op. Deze school  kwam voort uit “boksschool Krieger”. In “boksschool ter Meulen” verzorgde Ome Piet de trainingen in de Czaar Peterstraat, en later op het voormalige Veemarkt terrein van het Gemeentelijk abattoir aan de Cruquiusweg te Amsterdam. Vanaf het Veemarkt terrein verplaatste Ome Piet zijn school naar de Joden Houttuinen in de voormalige lodaline fabriek waar op de 3e etage een boksschool werd ingericht. In 1956 werd Yz van de Weerd lid van deze boksschool en ontstond er tussen Ome Piet en hem een relatie die het gemis van zijn pas overleden vader compenseerde. Tot zijn militaire diensttijd in 1961 bokste Yz onder leiding van Ome Piet en Rinus Krijger (trainer coach van het Nederlands Militair Boksteam) een groot aantal wedstrijden. Na het beëindigen van zijn diensttijd bij het Korps Commandotroepen trad Yz in dienst bij de Amsterdamse Politie. Vanaf die tijd was er tussen Ome Piet een Yz een afspraak dat de laatste het werk van Ome Piet na diens afscheid zou voortzetten. De bouwvakrellen  van 14 juni 1966 gingen vooraf aan die overname waarbij Yz actief werd als trainer bij een andere boksvereniging. Doordat de politie op straat regelmatig met rellen geconfronteerd werd en (geregelde) dienstsport ontbrak bestond er bij dit personeel behoefte aan training die bij het personeel van pas zou komen.

Een groot aantal politieambtenaren waaronder de brigadier Grijpma verzochten Yz om hen boksles en conditietraining te geven waardoor ze beter op rel situaties konden inspelen. In overleg met Ome Piet werd besloten om een tweede boksvereniging op te richten onder de naam Amsterdamse Politie Boksvereniging (A.P.B.V.)  Omdat de korpsleiding van de Amsterdamse Politie niet echt blij  was met deze ontwikkeling heeft deze vereniging nooit echt de steun gekregen van deze leiding. De toenmalige hoofdcommissaris de Heer van der Molen zei desgevraagd dat hij liever zag dat er in de krant stond ‘crimineel mishandelt politieman’ dan andersom en uit dien hoofde was hij dan ook niet echt gecharmeerd van deze boksvereniging.
In het jaar 1967 viel het op dat de vereniging A.P.B.V. (waarbij Ome Piet Ter Meulen samen met Yz de wedstrijdbegeleiding deed) met 12 man deelnam aan de kampioenschappen van Noord Holland waarbij een aantal van hen tot de finale doordrong en kampioen werd.

De sportzaal van de A.B.P.V., gestart met medewerking van de politiesportvereniging in de politieopleidingsschool, was op dat moment verplaatst naar de Hoogte Kadijk nr 13. In het voormalige feestzaaltje van Tante Alie waar wekelijks getraind werd, en op de zondagsavond de Jazzclub de Blokhut werd gerund. Structureel trainen in de politieopleidingsschool bleek onmogelijk.  Daarom werd door het feestzaaltje omgetoverd tot een echte sportzaal waar Yz de trainingen en, samen met Mieke, de Jazzavonden begeleidde. Daarnaast werd er ook nog een avond met de leden in de school bij Ome Piet getraind.
Bij de wedstrijden werd al snel duidelijk dat de naam Politie boksvereniging nadelen had gezien de reactie vanuit het publiek. Daarom werd het als een noodzaak gevoeld een andere naam aan te nemen. Ome Piet was inmiddels ongeneeslijk ziek geworden. Het werd noodzakelijk dat Yz ook de trainingen op de Boksschool Ter Meulen moest begeleiden wat nogal wat consequenties had voor het functioneren binnen de A.P.B.V. Toen werd besloten om beide scholen samen te voegen tot één school, en de naam te veranderen van A.P.B.V. in een vereniging genaamd de A.B.O.V (Amsterdamse Boks en Ontspanning’ s Vereniging) Ter Meulen. Ome Piet Ter Meulen werd voorzitter, Yz van der Weerd Secretaris, Daan Grijpma bestuurslid, Mieke van der Weerd-Le Fever, Fred Buurman en Hein Beek bestuursleden.

Op 17 november 1973 werd de Amsterdamse Boks en Ontspannings Vereniging  Ter Meulen opgericht en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 6 december 1973 onder nummer 54, hetgeen werd bekend gemaakt in de Staatscourant van 20 februari 1974 onder nummer 36.

Vanaf het moment dat onze vereniging was opgericht groeide onder leiding van Yz met Ome Piet, die ondanks zijn ziekte nog bijna alle trainingen bezocht, een van de grootste Boksvereniging van Nederland. Dit laatste omdat, in tegenstelling tot andere boksverenigingen, damesleden werden toegelaten (in die tijd nog zeer ongewoon en radicaal tegen het beleid van de Nederlandse Boksbond in). Omdat de damesleden met de wedstrijdboksers meetrainden werd dat als normaal ervaren binnen onze vereniging. Veel van deze vrouwen hadden in die tijd met het grootste gemak aan wedstrijden kunnen deelnemen ware het niet dat de boksbond daar nog lang niet klaar voor was. Onze vereniging bezat in de jaren 70 meer dan 1000 geregistreerde boksbondleden, zowel mannen als vrouwen. Yz ontwierp in de jaren 70 een systeem (zoals bij het Judo) waarbij de kleur van de handschoen de mate van geoefendheid bepaalde. Maandelijks werden er examens afgenomen waaraan ook de wedstrijdboksers met veel plezier deelnamen. Later is dit systeem door de Nederlandse Boksbond overgenomen zij het met kleine wijzigingen evenals het toelaten van damesboksers. Op 1 januari 1995 heeft Yz zich teruggetrokken en is de leiding in handen gekomen van achtereen volgens Louis Vargas en later Ron Roebersen.

ABOV AMSTERDAM - Amstelkade 13 - 1078 AB Amsterdam - +31(0)20 679 626 8