Wat vooraf ging aan ABOV Amsterdam

Een foto in een lijst van de oprichter van ABOV, ome Piet werd hij genoemd.

De geschiedenis van ABOV begon allemaal bij Piet ter Meulen, beter bekend als Ome Piet, de oprichter van de voorloper van ABOV Amsterdam. Nadat hij in 1936 Nederlands kampioen in het zwaargewicht was geworden werd hij uitgenodigd voor de selectie van de Olympische spelen van Berlijn. Echter heeft Ome Piet de uitnodiging afgewezen omdat hij weigerde in Hitler Duitsland aan sportwedstrijden deel te nemen.


In 1952 richtte Ome Piet “Boksschool ter Meulen” op, voortkomend uit “boksschool Krieger”. In “Boksschool ter Meulen” verzorgde Ome Piet de trainingen in de Czaar Peterstraat, later op het voormalige Veemarkt terrein van het Gemeentelijk abattoir aan de Cruquiusweg te Amsterdam. Vanaf het Veemarkt terrein verplaatste Ome Piet zijn school naar de Joden Houttuinen in de voormalige lodaline fabriek waar op de 3e etage een boksschool werd ingericht.

Het olympisch team
Yz onder leiding van coach Ome Piet
Yz onder begeleiding van Ome Piet

In 1956 werd Yz van der Weerd lid van deze boksschool en ontstond er tussen Ome Piet en hem een relatie die het gemis van zijn pas overleden vader compenseerde. Tot zijn militaire diensttijd in 1961 bokste Yz onder leiding van Ome Piet en Rinus Krijger (trainer coach van het Nederlands Militair Boksteam) een groot aantal wedstrijden. Na het beëindigen van zijn diensttijd bij het Korps Commandotroepen trad Yz in dienst bij de Amsterdamse Politie. Vanaf die tijd was er tussen Ome Piet een Yz een afspraak dat de laatste het werk van Ome Piet na diens afscheid zou voortzetten.

Yzbrand van der Weerd, 2020

Yz aan het hoofd van de Politie boksvereniging

De bouwvakrellen  van 14 juni 1966 gingen vooraf aan die overname. Yz werd namelijk actief als trainer bij een andere boksvereniging. Doordat de politie op straat regelmatig met rellen geconfronteerd werd en geregelde fysieke training ontbrak, ontstond er bij leden van het politiekorps behoefte aan training die bij het werk van pas zou komen.

____.A.P.B.V. oranje graad insigne

Een groot aantal politieambtenaren, waaronder de brigadier Grijpma, verzochten Yz om hen boksles en conditietraining te geven waardoor ze beter op gevaarlijke situaties en rellen konden inspelen. In overleg met Ome Piet werd besloten om een tweede boksvereniging op te richten onder de naam Amsterdamse Politie Boksvereniging (A.P.B.V.) 

De korpsleiding van de Amsterdamse Politie was minder blij  was met deze ontwikkeling, en heeft de vereniging niet formeel onderkent. De toenmalige hoofdcommissaris de Heer van der Molen was niet bepaald gecharmeerd van de boksvereniging.

“Liever zie ik dat er in de krant staat ‘crimineel mishandelt politieman’ dan andersom…”

Hoofdcommissaris Hendrik Jan van der Molen


In het jaar 1967 deed de vereniging, waarbij Ome Piet Ter Meulen samen met Yz de wedstrijdbegeleiding deed, met 12 man mee aan de kampioenschappen van Noord Holland. Waarbij een aantal van hen tot de finale doordrong en kampioen werd.

De sportzaal van de A.B.P.V., gestart met medewerking van de politiesportvereniging in de politieopleidingsschool, was op dat moment verplaatst naar de Hoogte Kadijk nr 13. In het voormalige feestzaaltje van Tante Alie werd wekelijks getraind, maar op zondagavond was het jazzavond. Structureel trainen in de politieopleidingsschool bleek onmogelijk.  Daarom werd door het feestzaaltje omgetoverd tot een echte sportzaal waar Yz de trainingen en, samen met Mieke, de Jazzavonden begeleidde. Daarnaast werd er ook nog een avond met de leden in de school bij Ome Piet getraind.

Bij de wedstrijden werd al snel duidelijk dat de naam Politie boksvereniging nadelen had en geen positieve reacties teweeg bracht bij het publiek. Daarom werd het als een noodzaak gevoeld een andere naam aan te nemen. Ome Piet was inmiddels ongeneeslijk ziek geworden. Het werd noodzakelijk dat Yz ook de trainingen op de Boksschool Ter Meulen moest begeleiden wat nogal wat consequenties had voor het functioneren binnen de A.P.B.V. Toen werd besloten om beide scholen samen te voegen tot één school, en de naam te veranderen van A.P.B.V. in een vereniging genaamd de A.B.O.V, Amsterdamse Boks en Ontspanning’ s Vereniging, Ter Meulen. Ome Piet Ter Meulen werd voorzitter en Yz van der Weerd Secretaris. Het bestuur bestond uit Daan Grijpma, Mieke van der Weerd-Le Fever, Fred Buurman en Hein Beek.

Oprichting ABOV Ter Meulen

Op 17 november 1973 werd de Amsterdamse Boks en Ontspannings Vereniging  Ter Meulen officieel opgericht en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 6 december 1973 onder nummer 54, hetgeen werd bekend gemaakt in de Staatscourant van 20 februari 1974 onder nummer 36.

Vanaf het moment dat onze vereniging was opgericht groeide onder leiding van Yz samen met Ome Piet, die ondanks zijn ziekte nog bijna alle trainingen bezocht, een van de grootste boksvereniging van Nederland. Dit laatste vanwege het destijds radicale beleid van het toelaten van damesleden. Omdat de damesleden met de wedstrijdboksers meetrainden werd dat als normaal ervaren binnen onze vereniging.


“Veel van deze vrouwen hadden in die tijd met het grootste gemak aan wedstrijden kunnen deelnemen ware het niet dat de boksbond daar nog lang niet klaar voor was.”

Yz van der Weerd

De vereniging bezat in de jaren 70 meer dan 1000 geregistreerde boksbondleden, zowel mannen als vrouwen. Yz ontwierp in de jaren 70 een systeem, zoals bij het Judo, waarbij de kleur van de handschoen de mate van geoefendheid bepaalde. Maandelijks werden er examens afgenomen waaraan ook de wedstrijdboksers met veel plezier deelnamen.

Duidelijk mag het zijn dat Yz de bokswereld sterk heeft beïnvloed, het kleuren systeem is later met kleine wijzigingen namelijk door de Nederlandse Boksbond overgenomen evenals het toelaten van damesboksers. Op 1 januari 1995 heeft Yz zich formeel teruggetrokken als bestuurder, maar is nog steeds vaak te vinden in de boksschool. De leiding is in handen gekomen van eerst Louis Vargas en later Ron Roebersen, de huidige eigenaar en hoofdtrainer.

Ron Roebersen, de huidige eigenaar van ABOV